همه چیز درمورد کتراک

۲۷مرداد - توسط admin - ۰ - در

کتراک چیست؟
مواد تخریب کننده کتراک بدون انفجار از نیم ساعت به بالا
اجرا تخریب سنگ به صورت کامل

کتــراک چیـست؟
این ماده شیمیایی با توجه به تکنولوژی برتری که در ساخت آن به کار رفته و با کاربردی مطمئن و ساده ، انتخاب مناسبی برای موارد کاربرد ذیل می باشد :
۱- تخریب انواع سنگ ها ، نظیر سنگ های آهکی و …
۲- تخریب بتن مسلح و غیر مسلح و ساروج .
۳- استخراج سنگ از معادن ( گرانیت ، تراورتن ، کرومیت )
۴- حفر کانال و تونل .
۵- تخریب سازه های بتنی مثل ساختمان های بتنی و موج شکن و …
۶- پاکسازی محوطه جهت احداث جاده و تونل .
روش اختلاط :
برای مخلوط کردن ، اصولا استفاده از لوازم مکانیکی بهتر است ، ولی توسط مخلوط کن دستی یا با دست نیز می توان این عمل را انجام داد . سطلی که جهت مخلوط کردن به کار می رود ، بهتر است که پلاستیکی باشد .
آب مصرفی باید تمیز بوده و از هر گونه مواد زائد شیمیایی عاری گردد تا موجب کاهش فعالیت کترک نگردد و با توجه به اینکه ماده کتراک هر فصل فقط متناسب با هوای آن فصل می باشد ، حرارت آب با توجه به دمای محیط می بایست در ماده کتراک زمستانی ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد و مناسب ترین مقدار آب برای افزودن به ۵ کیلوگرم کتراک تابستانی ۱/۳ لیتر و در ماده کتراک زمستانی ۱/۵ لیتر می باشد .
چنانچه آب مصرفی برای درست کردن ملات به حداقل برسد ، قدرت انبساطی کتراک زیادتر و بر عکس با زیاد شدن آب مصرفی از حد لازم توان انبساطی آن کمتر می گردد . لذا باید به درصد آب جهت مخلوط کردن توجه نمود .
به دلیل آنکه ممکن است کتراک در مجاورت هوا توان شیمیایی خود را از دست دهد ، بنابر این بهتر است در آخرین مرحله در کیسه را باز نمود و فورا با آب مخلوط و ملات حاصله را آنقدر بهم زد تا مخلوطی کاملا همگن بوجود آید .
جهت مخلوط کردن در دمای صفر تا ۱۸ درجه سانتیگراد از آب بین ۲۵ تا ۳۰ درجه و در دمای ۱۸ درجه به بالا از آب معمولی و سرد باید استفاده نمود .
روش اجرا :
آنچه باید در مرحله اول مورد توجه خاص قرار گیرد ، شناخت قرار گرفتن موقعیت سنگ یا بتن است . باید توجه داشت که موقعیت سنگ یا بتن در نحوه چال زدن و تعداد مورد نیاز چال و فاصله آنها از یکدیگر تاثیر بسزایی خواهد داشت .
روش استفاده از ماده شیمیایی کتراک با توجه به آزاد بودن بتن یا سنگ یا مدفون بودن در خاک و همچنین مسلح یا غیر مسلح بودن بتن به شرح زیر است :
الف ) حفر چال در سنگ یا بتن مسلح ایستاده و آزاد :
۱- فاصله چالها نسبت به یکدیگر باید منظم و به یک اندازه باشد .
۲- برای حفر چال می توان از دریل برقی یا کمپرسور با مته استفاده کرد .
۳- شماره مته ای که برای چال زدن به کار می رود بهتر است بین ۴۰ تا ۵۰ یا ۶۰ میلیمتر باشد .
۴- هر چه قطر چالها بیشتر باشد به دلیل گنجایش بیشتر مواد ، قدرت تخریب بالاتر خواهد رفت .
۵- چالها می بایست در دو جهت موازی هم و در یک امتداد باشند و می توانند عمودی یا افقی حفر گردند .
۶- فاصله اولین چال نزدیک به لبه سنگ یا بتن حداکثر ۱۵ سانتیمتر باشد .
۷- چالهای حفاری شده به یکدیگر راه نداشته و عاری از هر گونه مواد زائد باشند و درون آنها تمیز و به دور از رطوبت نگهداری شود .
۸- برای تخریب کامل بهتر است عمق چاه ها بین ۸۰% تا ۹۰% ارتفاع سنگ یا بتن انتخاب شوند .
با توجه به جدول زیر این قطر و فاصله به ترتیب شرح داده شده برای سنگها تغییر خواهد نمود .
فاصله چال زدن قطر مته نوع سنگ
۲۵ ۴ گرانیت – مرمر – کوارتز – سنگ سیاه آذرین
۴۵ ۵
۸۰ ۶/۵
۳۰ سانتیمتر به بالا
۴ سنگ معمولی – آهکی – گچی

ج) حفر چال در بتن مسلح :
کلیه نکات ذکر شده در قسمتهای قبل در اینجا نیز مد نظر است ، اما باید توجه داشت که به دلیل وجود آرماتورها و پیوستگی آنها با بتن بهتر است فواصل چالها را کمتر انتخاب نموده تا تخریب آسان تر صورت گیرد . پس از ترک خوردن و ایجاد شکاف با اعمال ضربه می توان بتن را به راحتی از شبکه آرماتورها جدا نمود و میلگردها را سالم از داخل بتن خارج ساخت .
روش نگهداری :

موارد ایمنی :
۱- از تماس مستقیم دست و چشمها با مواد خودداری فرمایید .
۲- از نگاه کردن مستقیم به سوراخهای پر شده از ملات کتراک خوداری فرمایید .
۳- در موقع مخلوط کردن و آماده سازی ملات کتراک تا پایان ریختن آنها در چالها ، استفاده از دستکش لاستیکی و عینک ایمنی الزامی است .
۴- نظر به اینکه کتراک دارای خاصیت قلیایی بالایی است و PH آن نزدیک به ۱۳ می باشد ، لذا در صورت آلودگی پوست یا چشم ، آنها را فورا با آب سرد بشویید .
۵- در صورت آلوده شدن پوست یا چشم به وسیله مواد پس از شستشو با آب سرد حتما به پزشک مراجعه فرمایید.

CUT ROCK

تخریب کننده بتن (کتراک)

این محصول متشکل از مواد تخریبی بدون انفجار می باشد که با پتانسیل بالا و نهفته در خود و با انبساط آرام هر نوع سنگ یا بتن مسلح و غیرمسلح را تخریب نموده و در استخراج معادن نیز کاربرد دارد. به منظور حصول نتیجه بهتر قبل از هر اقدامی موقعیت سنگ

یا بتن را از نظر آزاد یا نهفته بودن آن در خاک و همچنین مسلح و یا غیرمسلح بودن شناسایی نموده و سپس نسبت به حفر چال اقدام نمایید.

حفر چال در سنگ یا بتن غیرمسلح (آزاد)

می بایست نسبت به یکدیگر منظم فاصله چال یک اندازه باشد.

•سایز مته را مناسب شرایط قطعه انتخاب نمایید.

•هرچه قطر مته انتخابی بزرگتر باشد، به دلیل گنجایش

بیش  تر مواد تخریبی در چال ایجاد ش  ده قدرت تخریب

نیز بالا خواهد رفت.میلیمتر ۶۵ و ۵۰ ,۴۰ های انتخابی ترین قطر مته مناسب باشد.می بایس  ت در جهت موازی و هم س  و انجام ها می حف چال گیرد. فاصله اولین چال ایجاد شده از لبه سنگ یا بتن حداکثر سانتمتر در نظر گرفته شود. ۱۵• های ایجاد ش  ده ب  ه یکدیگر راه پیدا دقت نمائید حفره نکند.• تمیز نمائید. های ایجاد شده را کاملا چال یا حفره انتخاب سایز مته: ۴۰ های س  خت ب  رای مته س  ایز زنی در س  نگ هن  گام مته سانتیمتر و برای مته سایز ۲۵ ها میلیمتر حداکثر فاصله چال س  انتیمتر و برای مته ۴۵ ها میلیمتر حداکثر فاصله چال ۵۰ سانتیمتر و برای ۷۵ ها میلیمتر حداکثر فاصله چال ۶۵ سایز ها افزایش های با سایز بالاتر به همین تناسب فاصله چال مته یابد.می ای، آهکی و … های ماسه های معمولی مانند سنگ در س  نگ ۳۰ ای بیشتر از میلیمتر و با فاصله ۴۰ توان از مته س  ایزمی سانتیمتر اقدام به حفر چال نمود. بایس  ت بتوجه

ها را می

در تخری  ب بتن مس  لح فاصل  ه چال

۲۵

الی

۱۰

به تراکم ش  بکه آرماتوربن  دی داخلی بتن بی  ن

سانتیمتر در نظر گرفت.

موارد ایمنی:

ها خودداری

– از تماس مواد با پوست بدن و به ویژه چشم

۱

نمائید.

ها از مواد از نگاه کردن مس  تقیم

– پس از پر ش  دن حفره

۲

به آن خودداری نمائید.

از

ه  ا حتما

– هن  گام س  اخت ملات و جایده  ی آن در حفره

۳

دستکش لاستیکی و عینک و ماسک استفاده نمائید.

قلیایی ب  وده بنابراین در ص  ورت تماس با

– کت  راک کاملا

۴

ها بلافاصله محل م  ورد نظر را با آب س  رد

پوس  ت یا چش  م

به پزشک مراجعه نمائید.

فراوان شسته و سریعا

روش استفاده از تخریب کننده:

بایس  ت به صورت

ها می

های آزاد س  وراخ

ها و بتن

در س  نگ

ها را با زاویه

های نهفته س  وراخ

ها و بتن

عمودی و در س  نگ

درجه نسبت به محور عمودی قطعه انتخاب نمائید.

۴۰

الی

۳۰

درصد عمق تخریب در نظر

۹۰

الی

۸۰

ها را حدود

عمق حفره

بگیرید.

باشد

میزان آب مصرفی هنگام ساخت خمیر بسیار حساس می

این میزان برابر یک و یک سوم لیتر در تابستان و یک و نیم

کیلوگرم تخریب

۵

باش  د. (به ازای ه  ر

لیتر در زمس  تان می

کننده)

درج  ه

۱۸

ال  ی

۰

دم  ای آب مصرف  ی در دم  ای محی  ط

درجه سانتیگراد انتخاب شود و

۳۵

الی

۲۵

سانتیگراد،حدود

در دمای بالاتر از آب سرد معمولی استفاده نمائید.

زمان عملکرد این محصول به دمای محیط بس  تگی دارد بدین

ترتی  ب که در دماهای بالا عملکرد س  ریع و در دماهای پایین

عملکرد مواد کندتر خواهد بود.

پ  س از آماده نمودن آب مصرفی بلافاصله درب کیس  ه مواد

ب  ا آب مخلوط نموده و تا بدس  ت آمدن خمیر

را باز و س  ریعا

یکنواخت و همگن عمل اختلاط را ادامه دهید.

۱۰

الی

۵

بایس  ت حداکثر ظرف م  دت

خمیر آماده ش  ده می

دقیقه مورد استفاده قرار گیرد.

مرطوب و

 لا

ها قبل از پر ش  دن کام

توج  ه نمایی  د ک  ه حفره

هنگام پر ش  دن از خمیر عاری از آب آزاد باشند. در صورتی

ها وجود نداش  ته

ک  ه امکان خ  ارج نم  ودن آب آزاد از حفره

باشد، ملات را درون کیسه نایلونی قرار داده و سپس کیسه

را درون حفره قرار دهید.

س  اعت (متناس  ب با

۸

الی

۵

در ص  ورت اج  رای صحیح پس

دمای محیط) شاهد تخریب قطعه مورد نظر خواهید بود.

حفر چال در سنگ یا بتن نهفته:

تمامی مراحل حفر چال و تخریب قطعات آزاد، در این ش  رایط

ها را

باش  د جز آنک  ه در ای  ن حالت س  وراخ

نی  ز ص  ادق می

درجه نسبت به وضعیت قطعه

۴۰

الی

۳۰

بایست با زاویه

می

تعبیه نمود، بدیهی اس  ت ب  ا توجه به تجزی  ه نیروی تخریب

ب  ه دو مولفه قائم و افق قدرت تخری  ب کاهش پیدا کرده و

تنها مولفه قائم نس  بت به جابجایی قطعه به سمت بالا اقدام

خواهد کرد.

حفر چال در بتن مسلح:

باشد. با این

اجرای تمامی مراحل در این حالت نیز تکراری می

ها

بایست فواصل چال

تفاوت که به دلیل مسلح بودن بتن می

را کاهش داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *