نوشته‌ها

کتراک و نحوه استفاده از آن

کتراک و نحوه استفاده از آن

کتراک و نحوه استفاده از آن   کتراک از جمله مواد غیر منفجره شیمیایی در معادن می باشد که با استفاده از اعمال نیروی کشش در دیواره چال باعث شکست سنگ می گردد. کتراک و نحوه استفاده از آن ماده تخریبی کاملا بدون صدا و بی خطر که بر خ…