کتراک چیست؟
مواد تخریب کننده کتراک بدون انفجار از نیم ساعت به بالا
اجرا تخریب سنگ به صورت کامل

کتــراک چیـست؟
این ماده شیمیایی با توجه به تکنولوژی برتری که در ساخت آن به کار رفته و با کاربردی مطمئن و ساده ، انتخاب مناسبی برای موارد کاربرد ذیل می باشد :
1- تخریب انواع سنگ ها ، نظیر سنگ های آهکی و …
2- تخریب بتن مسلح و غیر مسلح و ساروج .
3- استخراج سنگ از معادن ( گرانیت ، تراورتن ، کرومیت )
4- حفر کانال و تونل .
5- تخریب سازه های بتنی مثل ساختمان های بتنی و موج شکن و …
6- پاکسازی محوطه جهت احداث جاده و تونل .
روش اختلاط :
برای مخلوط کردن ، اصولا استفاده از لوازم مکانیکی بهتر است ، ولی توسط مخلوط کن دستی یا با دست نیز می توان این عمل را انجام داد . سطلی که جهت مخلوط کردن به کار می رود ، بهتر است که پلاستیکی باشد .
آب مصرفی باید تمیز بوده و از هر گونه مواد زائد شیمیایی عاری گردد تا موجب کاهش فعالیت کترک نگردد و با توجه به اینکه ماده کتراک هر فصل فقط متناسب با هوای آن فصل می باشد ، حرارت آب با توجه به دمای محیط می بایست در ماده کتراک زمستانی 25 الی 30 درجه سانتیگراد و مناسب ترین مقدار آب برای افزودن به 5 کیلوگرم کتراک تابستانی 1/3 لیتر و در ماده کتراک زمستانی 1/5 لیتر می باشد .
چنانچه آب مصرفی برای درست کردن ملات به حداقل برسد ، قدرت انبساطی کتراک زیادتر و بر عکس با زیاد شدن آب مصرفی از حد لازم توان انبساطی آن کمتر می گردد . لذا باید به درصد آب جهت مخلوط کردن توجه نمود .
به دلیل آنکه ممکن است کتراک در مجاورت هوا توان شیمیایی خود را از دست دهد ، بنابر این بهتر است در آخرین مرحله در کیسه را باز نمود و فورا با آب مخلوط و ملات حاصله را آنقدر بهم زد تا مخلوطی کاملا همگن بوجود آید .
جهت مخلوط کردن در دمای صفر تا 18 درجه سانتیگراد از آب بین 25 تا 30 درجه و در دمای 18 درجه به بالا از آب معمولی و سرد باید استفاده نمود .
روش اجرا :
آنچه باید در مرحله اول مورد توجه خاص قرار گیرد ، شناخت قرار گرفتن موقعیت سنگ یا بتن است . باید توجه داشت که موقعیت سنگ یا بتن در نحوه چال زدن و تعداد مورد نیاز چال و فاصله آنها از یکدیگر تاثیر بسزایی خواهد داشت .
روش استفاده از ماده شیمیایی کتراک با توجه به آزاد بودن بتن یا سنگ یا مدفون بودن در خاک و همچنین مسلح یا غیر مسلح بودن بتن به شرح زیر است :
الف ) حفر چال در سنگ یا بتن مسلح ایستاده و آزاد :
1- فاصله چالها نسبت به یکدیگر باید منظم و به یک اندازه باشد .
2- برای حفر چال می توان از دریل برقی یا کمپرسور با مته استفاده کرد .
3- شماره مته ای که برای چال زدن به کار می رود بهتر است بین 40 تا 50 یا 60 میلیمتر باشد .
4- هر چه قطر چالها بیشتر باشد به دلیل گنجایش بیشتر مواد ، قدرت تخریب بالاتر خواهد رفت .
5- چالها می بایست در دو جهت موازی هم و در یک امتداد باشند و می توانند عمودی یا افقی حفر گردند .
6- فاصله اولین چال نزدیک به لبه سنگ یا بتن حداکثر 15 سانتیمتر باشد .
7- چالهای حفاری شده به یکدیگر راه نداشته و عاری از هر گونه مواد زائد باشند و درون آنها تمیز و به دور از رطوبت نگهداری شود .
8- برای تخریب کامل بهتر است عمق چاه ها بین 80% تا 90% ارتفاع سنگ یا بتن انتخاب شوند .
با توجه به جدول زیر این قطر و فاصله به ترتیب شرح داده شده برای سنگها تغییر خواهد نمود .
فاصله چال زدن قطر مته نوع سنگ
25 4 گرانیت – مرمر – کوارتز – سنگ سیاه آذرین
45 5
80 6/5
30 سانتیمتر به بالا
4 سنگ معمولی – آهکی – گچی

ج) حفر چال در بتن مسلح :
کلیه نکات ذکر شده در قسمتهای قبل در اینجا نیز مد نظر است ، اما باید توجه داشت که به دلیل وجود آرماتورها و پیوستگی آنها با بتن بهتر است فواصل چالها را کمتر انتخاب نموده تا تخریب آسان تر صورت گیرد . پس از ترک خوردن و ایجاد شکاف با اعمال ضربه می توان بتن را به راحتی از شبکه آرماتورها جدا نمود و میلگردها را سالم از داخل بتن خارج ساخت .
روش نگهداری :

موارد ایمنی :
1- از تماس مستقیم دست و چشمها با مواد خودداری فرمایید .
2- از نگاه کردن مستقیم به سوراخهای پر شده از ملات کتراک خوداری فرمایید .
3- در موقع مخلوط کردن و آماده سازی ملات کتراک تا پایان ریختن آنها در چالها ، استفاده از دستکش لاستیکی و عینک ایمنی الزامی است .
4- نظر به اینکه کتراک دارای خاصیت قلیایی بالایی است و PH آن نزدیک به 13 می باشد ، لذا در صورت آلودگی پوست یا چشم ، آنها را فورا با آب سرد بشویید .
5- در صورت آلوده شدن پوست یا چشم به وسیله مواد پس از شستشو با آب سرد حتما به پزشک مراجعه فرمایید.

CUT ROCK

تخريب کننده بتن (کتراک)

اين محصول متشکل از مواد تخريبی بدون انفجار می باشد که با پتانسيل بالا و نهفته در خود و با انبساط آرام هر نوع سنگ يا بتن مسلح و غيرمسلح را تخريب نموده و در استخراج معادن نيز کاربرد دارد. به منظور حصول نتيجه بهتر قبل از هر اقدامی موقعيت سنگ

يا بتن را از نظر آزاد يا نهفته بودن آن در خاک و همچنين مسلح و يا غيرمسلح بودن شناسايی نموده و سپس نسبت به حفر چال اقدام نماييد.

حفر چال در سنگ يا بتن غيرمسلح (آزاد)

می بايست نسبت به يکديگر منظم فاصله چال يک اندازه باشد.

•سايز مته را مناسب شرايط قطعه انتخاب نماييد.

•هرچه قطر مته انتخابی بزرگتر باشد، به دليل گنجايش

بيش  تر مواد تخريبی در چال ايجاد ش  ده قدرت تخريب

نيز بالا خواهد رفت.ميليمتر 65 و 50 ,40 های انتخابی ترين قطر مته مناسب باشد.می بايس  ت در جهت موازی و هم س  و انجام ها می حف چال گيرد. فاصله اولين چال ايجاد شده از لبه سنگ يا بتن حداکثر سانتمتر در نظر گرفته شود. 15• های ايجاد ش  ده ب  ه يکديگر راه پيدا دقت نمائيد حفره نکند.• تميز نمائيد. های ايجاد شده را کاملا چال يا حفره انتخاب سايز مته: 40 های س  خت ب  رای مته س  ايز زنی در س  نگ هن  گام مته سانتيمتر و برای مته سايز 25 ها ميليمتر حداکثر فاصله چال س  انتيمتر و برای مته 45 ها ميليمتر حداکثر فاصله چال 50 سانتيمتر و برای 75 ها ميليمتر حداکثر فاصله چال 65 سايز ها افزايش های با سايز بالاتر به همين تناسب فاصله چال مته يابد.می ای، آهکی و … های ماسه های معمولی مانند سنگ در س  نگ 30 ای بيشتر از ميليمتر و با فاصله 40 توان از مته س  ايزمی سانتيمتر اقدام به حفر چال نمود. بايس  ت بتوجه

ها را می

در تخري  ب بتن مس  لح فاصل  ه چال

25

الی

10

به تراکم ش  بکه آرماتوربن  دی داخلی بتن بي  ن

سانتيمتر در نظر گرفت.

موارد ايمنی:

 از تماس مواد با پوست بدن و به ويژه چشم  ها خودداری نمائيد.

 از نگاه کردن مستقيم پس از پر شدن حفره ها از مواد خودداری نمائيد.

 حتما هنگام ساخت ملات و جاي دهی آن در حفره تز دستکش لاستيکی و عينک و ماسک استفاده نمائيد.

کتراک قليايی بوده بنابراين در صورت تماس باپوست يا چشم

بلافاصله محل مورد نظر را با آب سردفراوان شسته و سريعا به پزشک مراجعه نمائيد.

روش استفاده از تخريب کننده:

بايست به صورت

ها می

های آزاد س  وراخ

ها و بتن

در س  نگ

ها را با زاويه

های نهفته س  وراخ

ها و بتن

عمودی و در س  نگ

درجه نسبت به محور عمودی قطعه انتخاب نمائيد.

40

الی

30

درصد عمق تخريب در نظر

90

الی

80

ها را حدود

عمق حفره

بگيريد.

باشد

ميزان آب مصرفی هنگام ساخت خمير بسيار حساس می

اين ميزان برابر يک و يک سوم ليتر در تابستان و يک و نيم

کيلوگرم تخريب

5

باش  د. (به ازای ه  ر

ليتر در زمس  تان می

کننده)

درج  ه

18

ال  ی

0

دم  ای آب مصرف  ی در دم  ای محي  ط

درجه سانتيگراد انتخاب شود و

35

الی

25

سانتيگراد،حدود

در دمای بالاتر از آب سرد معمولی استفاده نمائيد.

زمان عملکرد اين محصول به دمای محيط بس  تگی دارد بدين

ترتي  ب که در دماهای بالا عملکرد س  ريع و در دماهای پايين

عملکرد مواد کندتر خواهد بود.

پ  س از آماده نمودن آب مصرفی بلافاصله درب کيس  ه مواد

ب  ا آب مخلوط نموده و تا بدس  ت آمدن خمير

را باز و س  ريعا

يکنواخت و همگن عمل اختلاط را ادامه دهيد.

10

الی

5

بايس  ت حداکثر ظرف م  دت

خمير آماده ش  ده می

دقيقه مورد استفاده قرار گيرد.

مرطوب و

 لا

ها قبل از پر ش  دن کام

توج  ه نمايي  د ک  ه حفره

هنگام پر ش  دن از خمير عاری از آب آزاد باشند. در صورتی

ها وجود نداش  ته

ک  ه امکان خ  ارج نم  ودن آب آزاد از حفره

باشد، ملات را درون کيسه نايلونی قرار داده و سپس کيسه

را درون حفره قرار دهيد.

س  اعت (متناس  ب با

8

الی

5

در ص  ورت اج  رای صحيح پس

دمای محيط) شاهد تخريب قطعه مورد نظر خواهيد بود.

حفر چال در سنگ يا بتن نهفته:

تمامی مراحل حفر چال و تخريب قطعات آزاد، در اين ش  رايط

ها را

باش  د جز آنک  ه در اي  ن حالت س  وراخ

ني  ز ص  ادق می

درجه نسبت به وضعيت قطعه

40

الی

30

بايست با زاويه

می

تعبيه نمود، بديهی اس  ت ب  ا توجه به تجزي  ه نيروی تخريب

ب  ه دو مولفه قائم و افق قدرت تخري  ب کاهش پيدا کرده و

تنها مولفه قائم نس  بت به جابجايی قطعه به سمت بالا اقدام

خواهد کرد.

حفر چال در بتن مسلح:

باشد. با اين

اجرای تمامی مراحل در اين حالت نيز تکراری می

ها

بايست فواصل چال

تفاوت که به دليل مسلح بودن بتن می

را کاهش داد.