نوشته‌ها

آموزش استفاده از کتراک

آموزش استفاده از کتراک

آموزش استفاده از کتراک   سوراخ کردن سنگ ، ساروج یا بتن : 2- با استفاده از مته های 32 تا 42 در سطح سنگ یا ساروج مد نظر سوراخ هایی با عمق 20 سانتی متر یا بیشتر ایجاد کنید !فاصله عرضی هرکدام از سوراخ های ایجاد شده از …