نوشته‌ها

انواع روش تخرب بتن

انواع روش تخرب بتن

انواع روش تخرب بتنتخریب بتن به روش دستگاه های پنو ماتیکی و هیدرولیکی:این دستگاه های تخریبی به صورت عمومی برای تخریب بتن پیاده رو ها ، پل ها و فونداسیون ها استفاده  میشود.میزان تخریب بتن با این روش معمولا بستگی به مقاومت بتن ، میزان میل…