نوشته‌ها

دستگاه تخریب ساروج ,سنگ و بتن

دستگاه تخریب کات مرتار یا همان برش ساروجبسیار پر قدرت و سریع با روش استفاده اساناین دستگاه برای فروش و اجاره موجود استتضمین تخریب نیم متر اول در کمتر از 1 ساعتمقاومت ساروج , سنگ و بتن در برابر نیرویی که از درون به آن…