نوشته‌ها

مزایای استفاده از کتراک

مزایای استفاده از کتراک

 مزایای استفاده از کتراک مزایای استفاده از کتراکامروزه برای تخریب سازه ها اکثرا مواد شیمیایی جایگزین مواد منفجره برای تخریب شده اند. می خواهیم به مزایای این پودر ها نظیر کتراک بپردازیم. مزایای کتراک : عدم نیاز به استفاده از …