نوشته‌ها

حلال سیمان و بتن

حلال بتن و سیمان

حلال بتن و سیمان   آشنایی با اسید ضد بتن اسید ضد بتن محلولی ترکیبی با فرمولی اسیدی می باشد که از چند نوع اسید و کاتالیزور را در خود جای داده است. با توجه به میزان خورندگی بسیار زیاد محلول نسبت به بتن باعث از هم گسیختگی تارو پود بتن …