نوشته‌ها

کاربردهای گیرین راک

کاربردهای گیرین راک

کاربردهای گیرین راک ۱-استخراج معادن سنگ ۲- تخریب صخره های سنگی و احجام بتنی. ۳-حفاری و احداث تونل ها ۴- تخریب بـتن های مسلـح و غیرمسلح (نظیـر دیوارها، فونداسیونها و….). ۵- تخریب در زیر آب. کاربردهای گیرین راک نکاتی در مورد پودر گیرین…