خواص و تاثیرات کتراک

خواص و تاثیرات کتراک

خواص و تاثیرات کتراک

 • تخریب بدون صدا و کاملا بی خطر
 • نگهداری آسان و بدون خطر
 • عدم ایجاد گرد و خاک و آلودگی
 • بدون نیاز به اخذ مجوز برای تخریب
 • عدم پرتاب سنگ و موج انفجار
 • بدون تولید گازهای سمی و مخرب
 • بدون ایجاد آسیب برای محیط زیست
 • عدم نیاز به اکیپ متخصص برای اجرا
 • عدم نیاز به ماشین آلات سنگین جهت تخریب
 • بدون تلفات و خسارات مالی و جانی در هنگام اجرا
 • امکان استفاده در مناطق مسکونی
 • مصرف ساده و کاملاً اقتصادی

موارد کاربرد کتراک 

 • قابلیت تخریب انواع بتن مسلح و غیر مسلح
 • مناسب برای تخریب صخره های سنگی
 • مناسب برای حفر کانال یا چاه در مناطق سنگی
 • تخریب قطعات سازه ای که به اشتباه بتن ریزی شده اند
 • مناسب برای عملیات حفاری و سنگ برداری برای راهسازی و ساخت تونل
 • مناسب برای تخریب سنگ های بزرگ و سخت

 

موارد مهم ایمنی کتراک 

هنگام استفاده از دستکش و عینک استفاده شود.

از مصرف آب داغ برای آماده کردن ملات خودداری شود.

در صورت تماس با پوست سریعاً شسته شود.

از نگاه کردن مستقیم به چالهای پرشده، حداقل تا 6 ساعت پس از ریختن خود داری شود.